SPIRIT pro studenty


Přehled novinek ve SPIRITu 2009

Novinky verze 2009 ke stažení (PDF, 912 kB)

SOFTTECH postavy

Zabydlete váš projekt některou z více než 100 postav v městském, obchodním nebo sportovním oděvu. Naleznete je v knihovně symbolů v 5-ti různých složkách. Postavy jsou k dispozici v různých stylech i s doplňky, vybranou postavu jednoduše vložte do výkresu. Vybrané postavy můžete vložit do projektu ve více zobrazeních: fotorealistické, čárové, v odstínech šedé, černo-bílé nebo silueta. Postavy lze použít také ve fotorealistickém modulu Fresco II.
Prezentace vašeho projektu tak získá na atraktivitě a „živosti“.

Nové pracovní prostředí SPIRITu

Nové pracovní prostředí SPIRITu je provedeno s následujícími inovacemi:

 • Nové navigační menu
 • Nové roletové menu
 • Nové ikonové a kontextové lišty
 • Objektové styly a objekt inspektor

Mnoho nastavení SPIRITu a nebo funkcí, které je potřeba nastavit nebo měnit a které byly dříve umístěny v podmenu, jsou nyní umístěny přímo na hlavní obrazovce programu. Například dělení 3D elementů (např. válce), výška parapetu nebo překladu otvorů, tloušťka stěny, typ komponentu, výška sloupu, měřítko pro tisk, aktuální tabulka per a mnoho dalších. To dělá práci ve SPIRITu nyní více efektivní a modernější a umožňuje ovládat program mnohem rychleji. Všechny informace jsou umístěny na nové kontextové liště.

Všechny uživatelské funkce, jako uživatelské klávesové zkratky, lze používat a upravovat stále.

Nové uživatelské prostředí pokračuje v zavedeném barevném konceptu, např. všechny architektonické funkce jsou červené, modelovací funkce žluté a editační funkce zelené. Dialogová okna jsou rovněž integrovaná do barevného konceptu.

Nové navigační menu SPIRITu

Nové navigační menu, které je uspořádáno ve stylu harmoniky obsahuje 9 tabulek. Přes kontextové menu lze jednotlivé tabulky zobrazit nebo skrýt. Po rozbalení každá tabulka zobrazí specifickou sadu příkazů, odpovídající přílušné volbě např. Architektura, Modelování, Kreslení, Editace.

Uživatelé, kteří jsou zvyklí používat funkční klávesy (F1-S0) z předchozích verzí, mohou zapnout zobrazení funkčních kláves v navigačním menu přes roletové menu Nástroje - Nastavení programu...

Můžete také zvolit umístění funkčních kláves vlevo nebo vpravo od příkazu. Pokud je pro vás obtížné zvyknout si na novou strukturu menu, nastavte klasický styl menu jako v předchozích verzích SPIRITu.

Nové roletové menu

SPIRIT 2009 má upravenou strukturu roletového menu s řadou nových funkcí a podporuje koncept nazývaný "spící menu". To znamená, že málo používané funkce a příkazy "spí" (jsou skryty). Systém roletového menu byl přeorganizován a efektivněji uspořádán.

 • Důležité funkce jsou nyní lépe dostupné z nového roletového menu.
 • "Spící menu" ulehčuje výběr často používaných funkcí.

Nové ikonové lišty a kontextová lišta

Pro každou funkci v novém navigačním menu existuje asociovaná kontextová lišta, která zobrazuje všechny volby, nastavení a další příkazy vztahující se k vybrané funkci. Toto urychluje a zjednodušuje práci ve SPIRITu, protože již nemusíte hledat volby v podmenu (viz. horní obrázek). Když vyberete z navigačního menu Architekt volbu Stěny, všechna nastavení jsou k dispozici v nové kontextové liště. Můžete změnit tloušťku stěny, stranu kreslení stěny a další, navíc většinu z těchto příkazů lze použít také v průběhu kreslení.

3D okno (OpenGL)

Nyní můžete otevřít nové OpenGL 3D okno souběžně s výkresem SPIRITu, ve kterém je zobrazen aktivní model ve SPIRITu ve stínovaném zobrazení. Navíc zde můžete 3D modelem otáčet, vybrat elementy v modelu a editovat jejich vlastnosti v Objekt inspektoru.

Objektové styly

V architektonickém výkrese má hodně elementů specifická nastavení, např. šrafování pro beton nebo stěnu, text, kótování... Mnoho společností vyvinulo svůj vlastní standard pro zpracování a prezentaci výkresové dokumentace. Pomocí nových objektových stylů mohou mít všechny elementy SPIRITu definovány přesné nastavení a přes prohlížeč komponentů je lze centrálně pravovat. Výběr objektových stylů provádíte velmi jednoduše způsobem drag and drop z prohlížeče komponentů. Ale to není vše - objektové styly mohou obsahovat také informaci o ceně. Pomocí cenového manažeru, který je pevně integrován do SPIRITu 2009, je nyní náš program schopný kalkulovat všechno, co je nakreleno ve 2D a 3D. Toto spojení standardních grafických a alfanumerických dat je zcela unikátní a není v současnosti poskytováno žádným jiným systém.

Abyste mohli vytvářet svoje vlastní objektové styly můžete buď modifikovat existující objektový styl a uložit jej pod jiným názvem. Můžete také vybrat odpovídající prototypový výkres se šablonou stylu (pro každý typ elmentu existuje zvláštní soubor) a uložit nový objektový styl. A nebo, pokud máte existující výkres, můžete vygenerovat objektový styl z již existujích elementů ve výkrese. Jednoduše aktivujte výběrový kurzor, vyberte element pro generování souboru stylu a otevřete kontextové menu pomocí pravého tlačítka myši. Z menu vyberte volbu Generovat soubor stylu a vyberte požadovaný styl. Styl bude automaticky vygenerován.

Objektové styly lze využít dynamicky ve výkrese. Nebo je můžete jednoduše vložit buď jako objekty, např. vložit kružnici (drag and drop) do výkresu a dynamicky definovat její poloměr, nebo můžete pouze vložit kružnci s definovaným poloměrem. Když vložíte styl jako objekt, pak parametry elementu lze měnit v Objekt inspektoru.

Výkresové styly je možné měnit také přes kontextové menu (kliknutím pravým tlačítkem myši na element).

Cenový manažer

Cenová kontrola během celého procesu plánování.

Jako jeden ze světových lídrů, v technologii grafických a alfanumerických dat pro softwarové aplikaci ve stavebnictví, poskytuje Softtech řešení s novým integrovaným cenovým manažerem, který jednoduchým způsobem počítá a kontroluje ceny ve fázi přípravy konceptu.

Garance ceny od počátku projektu nabízí kvalitu služby, která vás odliší od konkurenčních firem.

Jak pracuje cenový manažer SPIRITu?

 • Můžete jednoduše připojit cenová data a ceny s komponenty SPIRITu nebo objektovými styly.
 • Komponenty a objektové styly s cenami, které se často používají, můžete uložit do prohlížeče komponentů jako šablony pro použití v jiných projektech.
 • Hodnoty a ceny komponentů lze jednoduše definovat přes výkres.
 • Ve fázi konceptu můžete vygenerovat ABC-analýzu pro případ posouzení rozsahu projektu a provést případnou akci.
 • Cenová analýza může být generována podle normy DIN 276 přímo z výkresu.
 • Cena projektu je vždy zřejmá prostřednictvím analýzy ve SPIRITu.
 • Změny v grafických datech jsou rychle přepočitatelné přes tento integrovaný přístup a jsou přehledné pro investora stavby.

Cenový manažer umí zpracovat cenová data a ceny z:

 • AVA-systém přes GAEB-data
 • Data z AVANTi pro
 • Data z MS-Excel
 • Data z MS-Word
 • DBD Dynamic Cost Element XML

Kalkulace/ocenění se 2D a 3D elementy.

Cenový manažer zahrnutý do SPIRITu 2009 vám umožňuje kalkulovat/oceňovat 2D a 3D elementy pomocí nových objektových stylů.

V objektových stylech mohou být zahrnuty všechny potřebné cenové údaje pro příslušný element, např. 2D čára reprezentující kanalizaci nebo 3D deska reprezentující podlahu.

Administrace výšky podlaží v dialogu Správa fólií

Zóny lze nyní pohodlně spravovat v dokovacím panelu Správa fólií. Zóny můžete jednoduše přejmenovat. Název fólie zóny se sestává z názvu zóny (např. Přízemí) + typu fólie (např. konstrukce), definující konstrukční zónu. Názvy těchto dvou sloupců jsou automaticky zkombinovány do formátu názvu fólie, např. Přízemí konstrukce.

Změníte-li název zóny (např. z Přízemí na Poschodí), pak se všechny fólie asociované s příslušnou zónou přejmenují automaticky. Set fólií je možno nyní uložit jako šablonu do externího souboru. Pokud tedy generujete novou zónu, můžete vybrat a použít tento set - toto vám ušetří čas a přednastavené parametry můžete použít i v jiném výkrese nebo projektu.

Nyní můžete exportovat a importovat zóny s jejich asociovanými sety fólií přímo v dokovacím dialogu Správa fólií.

ZAK fólie (s označením A) zobrazují také aktuální hodnoty Z-Báze a Z-Výška pro příslušnou zónu. Změna Z-Báze nebo Z-Výšky, v kterékoliv asociované fólii, změní globálně tyto hodnoty na všech ostatních asociovaných fóliích. Fólií, které nemají označení A (standardní fólie), se tato změna nijak nedotkne. Standardní fólie mohou nyní mít definovanou jejích vlastní specifickou Z-Bázi a Z-Výšku a elementy nakreslené do těchto fólií mohou využít jejích aktuální globální nastavení Z-Báze/Z-Výšky (volba Použít Výšku Fólie je neaktivní), nebo tuto samostatně definovanou pro každou fólii (volba Použít Výšku Fólie je aktivní).

Nová správa fólií a zón je velmi šikovný nástroj pro 3D modelování.

Nový SPIRIT start asistent

Nový SPIRIT start asistent zjednoduší „první kroky“ s programem všem novým uživatelům.

Start asistent obsahuje tyto volby:

 • Načíst naposled otevřený výkres
 • Otevřít nový výkres
 • Otevřít existující výkres
 • Rychlý start
 • Výuková videa
 • Novinky verze - Zobrazí přehled nových funkcí v aktuální verzi
 • Ukončit program

Tažení s výběrem

Funkce Tažení je rozšířena tak, abyste mohli táhnout elementy více flexibilně, rychleji a víc intuitivně.

Při tažení lze vybrat pouze určité elementy, se kterými se má daná operace provádět. Tato funkce ulehčuje tažení zejména spojených elementů.

K dipozici je také nový příkaz pro dynamickou editaci konců čar (2D nebo 3D), vrcholů polyline, vrcholů poly-desek, kružnic a oblouků. Když vyberete oblouk, můžete změnit buď koncové body oblouku a nebo poloměr oblouku podle toho, na kterou část oblouku kliknete.

Elipsy a elipsovité poly-desky

Elipsy a elipsovité poly-desky nyní vytvoříte 3 způsoby:

 1. Pravidelná elipsa – matematicky správná elipsa bude vytvořena pomocí 2 středů.
 2. Elipsa z oblouků – elipsa se vytvoří z oblouků jako přibližný tvar. Pokud vyberete funkci Rozpadnout na čáry/oblouky z kontextového menu, výsledkem bude několik oblouků.
 3. Elipsa ze segmentů – elipsa se vytvoří z čarových segmentů. Počet segmentů můžete definovat. Pokud vyberete funkci Rozpadnout na čáry/oblouky z kontextového menu, výsledkem bude několik čar (segmentů).

Spáva referenčních výkresů

Pro vylepšení použití referenčních výkresů ve SPIRITu byl zaveden nový způsob správy referenčních souborů. Nový manažer poskytuje lepší správu a kontrolu referenčních souborů a mnoho užitečných funkcí pro třídění, filtrování a vytváření skupin referenčních souborů.

Nový manažer pro správu referenčních souborů je rozdělen na sekce:

Zobrazení

V této sekci můžete zapnout/vypnout zobrazení referenčního výkresu, nastavit uchopení, nastavit zobrazení situace a úroveň detailu, vybrat nebo změnit fólii pro umístění referenčního výkresu.

Reference

Zobrazuje název, typ a cestu k referenčnímu souboru. Zde můžete změnit stav zobrazení výkresu se skrytými čarami a také zapnout/vypnout kvádr ořezání.

Stav

Indikuje zda byl referenční výkres nalezen. Pokud je vloženo více instancí referenčního výkresu, každá instance má své číslo.

Znázornění

Zde můžete určit barvu, typ čáry a odstup čáry pro zobrazení referenčního výkresu.

Nový manažer obsahuje také funkce pro překreslení, obnovení, vymazání, rozpad a změnu referenčního výkresu za jiný výkres.

Výpočet skrytých čar pro reference

3D model vložený do SPIRITu jako referenční soubor můžete nyní zobrazit s výpočtem viditelnosti (skrytých čar). Zobrazení referenčního výkresu lze změnit pomocí správy referenčních souborů.

DWG import s referencemi

SPIRIT může nyní importovat DWG/DXF soubory, které obsahují DWG/DXF referenční soubory. Načtení vložených referenčních souborů můžete ovlivnit při importu DWG/DXF souboru.

Vícevrstvé architektonické kótování

Nyní zde můžete definovat, jak se mají kótovat sendvičové konstrukce stěn při použití ZAK kótování. Způsob kótování můžete definovat pro každou úroveň zobrazení. Pro každý Z A K komponent lze definovat vlastní styl kótování.

Generování fasád

Pro potřeby vizualizace je nyní možné vygenerovat fasádu – vnější obal budovy, který může být vyrendrovaný s jinými materiály jako vnitřní stěny.

Hrubé/čisté prostory

Ocenění a vyhodnocení množství může nyní vypočítat hrubé a čisté objemy místností pro všechna podlaží. Čistá hodnota prostoru je definována samostatnou polyline, při jejíž změně aktualizujete hodnoty ve vyhodnocení a vstupní množství.

Prostory s oříznutými stěnami, obvykle podkrovní místnosti, jsou automaticky zahrnuty do výpočtu. Plocha stěn může být vypočítána individuálně jako polyline čistého prostoru.

Polyline pro čistý prostor může být modifikována samostatně pro každý prostor a každou plochu. Globální tloušťka omítky může být zmenšena nebo zvětšena pro každou stěnu.

Obytný postor je nyní zobrazen v samostatném sloupci v Pronto reportingu pod tabulkou pro prostory. U místností s oříznutými stěnami je v manažeru fólií vygenerována samostatná fólie 1-2m

Lightworks 7.7

Ve verzi SPIRIT 2009 podporuje Fresco II multiprocesorové systémy. Výsledkem je rychlejší rendering než dříve.

Konverze CAD do BIM

Chcete-li přenést 2D CAD výkres do technologie parametrického modelu (BIM), můžete nyní použít novou funkci SPIRITu CAD do BIM. Nemusíte vůbec měnit své znalosti a zkušenosti s CAD, chcete-li vygenerovat BIM. Mnoho architektů a projektantů nebylo z různých důvodů úspěšných ve své snaze implementovat při své práci BIM, ale přechod na BIM je více důležitý s ohledem na stupňující se požadavky vytvářet budovy více energeticky efektivní a vyhovující dalším novým požadavkům současnosti.

Pro převod 2D CAD výkresu do BIM je k vám dispozici řada funkcí a filtrů.

IFC export

IFC jsou otevřené, neutrální a standardizované specifikace pro Building Information Model (BIM). Tento standard poskytuje podporu pro výměnu dat mezi softwarovými aplikacemi AEC/FM. Tato podpora zahrnuje vzájemné vztahy mezi komponenty, klasifikace, přístup k externím knihovnám atd.

Více informací o IFC nelznete na www.buildingsmart-tech.org

SPIRIT 2009 podporuje pro export do IFC tyto komponenty:

 • Stěny a sloupy
 • Otvory – okna, dveře
 • Stropy
 • Střechy
 • Poly-desky

IFC export nemůže nahradit standardní DWG/DXF export. Pro výměnu dat mezi partnery a pro klienty použijte standardní export do DWG/DXF souboru.

Collada interface

Co je Collada?
Collada znamená COLLAborative Design Activity (Spolupráce při návrhu).

Je to projekt, který začala zavádět firma Sony Computer Entertanment pro vytvoření standardu Digital Asset Exchange format (DAE).
COLLADA je schéma XML a definicí, které podporuje každý COLLADA partner. Výhodou je možnost vytváření pracovních skupin, umožňujících spolupráci mezi partnery se standardizovanými vlastnostmi.

Pomocí exportu do COLLADA formátu (*.dae) poskytuje Spirit uživatelům, kteří vyžadují vysoce kvalitní rendering nebo animaci, další možnost exportu. Exportuje se ne jenom geometrie, ale také barva elementů podle přiřazené struktury fólií. 3D elementy a architektonické komponenty jsou převedeny na objekty typu síť (mesh). Výměna dat mezi SPIRITem a renderovacími aplikacemi jako 3D Studio MAX, Maya, Cinema 4D a jinými je nyní jednodušší a rychlejší.

Další vylepšení

 • Vylepšeno třídění v Objekt inspektoru
 • Do roletového menu Úpravy byla přidána volba Vybrat poslední funkci
 • Výsledek měření je automaticky zkopírován do schránky Windows
 • V Objekt inspektoru byly doplněny náhledy na typy čar, šrafury a truetype fonty
 • Generování více nových fólií v dialogu správa fólií
 • Vylepšeno zobrazení aktivní fólie v dialogu správa fólií
 • Magnetické uchopování lze nyní dočasně deaktivovat stiskem klávesy Alt při definici výběru oblastí. Dříve bylo nutno často vypínat/zapínat funkci magnetického uchopování.
 • Skupiny a sloupce ve správě fólií lze nyní jednoduše skrýt nebo zobrazit pomocí ikony.
 • Pro vložené okno nebo dveře lze v Objekt inspektoru definovat pevnou pozici otvoru. Tato volba určuje, který bod otvoru (levá strana, pravá strana, střed) zůstane pevný při změně šířky otvoru.
 • Do nastavení programu byla přidána možnost nastavení typu a barvy čáry pro zvýraznění elementu. Toto nastavení naleznete pod volbou Ovládání. Zvýraznění se používá při výběru a identifikaci elementů.
 • Stěna má v Objekt inspektoru nový parametr – Absolutní výška stěny. Tato výška je vždy vztažena k výšce nula.
 • Kóty s výškou otvoru jsou exportovány do DWG/DXF souboru jako kóta a samostatný text.
 • Funkce Rozpad v menu Úpravy polyline nyní umožňuje vybrat více polyline.
 • Ikonové lišty Text Blok editoru byly přeorganizovány.

Přehled novinek ve SPIRITu 2023
Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11


 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc